Predstavitev spletne strani www.florist.si

Na pobudo sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtni zbornici Slovenije je nastala samostojna spletna stran sekcije, ki od marca 2007 dalje deluje na naslovu http://www.florist.si/. Spletna stran predstavlja pomemben vir informacij za cvetličarje, vrtnarje - gojitelje cvetja in okrasnih rastlin ter parkovne vrtnarje, kot tudi za uporabnike njihovih storitev.

Spletne strani so zasnovane v več sklopih. Posebna pozornost je namenjena predstavitvi cvetličarn, vrtnarij in parkovnih vrtnarstev, kjer so na enem mestu zbrani pomembnejši podatki o članih sekcije cvetličarjev in vrtnarjev. Spletna stran www.florist.si je torej pomembna vstopna točka vsem, ki iščejo tovrstne informacije preko interneta.

Vse člane sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtni zbornici Slovenije vabimo, da objavijo podatke o svojih podjetjih na spletni strani www.florist.si. Če se želite vpisati in predstaviti na spletu, izpolnite priložene obrazce in nam jih pošljite. Vpis in objava podatkov je za člane sekcije brezplačna.

 Formular za vpis na spletno stran www.florist.si