Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Cvetličarski glosar


SLOVENSKO-ANGLEŠKO-NEMŠKI GLOSAR S PODROČJA CVETLIČARSTVA

Slovensko-angleško-nemški glosar izrazov s področja cvetličarstva predstavlja praktični del diplomskega dela. Ideja za takšen jezikovni pripomoček je nastala med študentskim delom avtorice Tjaše Toni na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, in sicer v času organiziranja Evropskega cvetličarskega prvenstva, ki je potekalo septembra 2007 v Velenju. Glavni namen tega dela je bilo oblikovati prvi cvetličarski pripomoček v slovenskem jezikovnem prostoru, ki bi strokovnjakom in polstrokovnjakom pomagal pri tvorjenju in razumevanju besedil v angleškem in nemškem jeziku ter pri prevajanju iz slovenščine v omenjena tuja jezika.

Izbor geselskih iztočnic in razvrstitev gesel

Izbor geselskih iztočnic je osnovan na podlagi relevantne področne literature, med katero spadajo knjige o oblikovanju s cvetjem, ki so, ali v originalu napisane v slovenskem jeziku ali pa prevedene iz tujega jezika, revije, ki delno ali v celoti pokrivajo obravnavano področje, ter spletne strani slovenskih cvetličarn in grosistov. Iztočnice so bile izbrane na podlagi treh kategorij, ki jih glosar pokriva, in sicer oblikovanje s cvetjem, pripomočki in orodja, ki se pri tem uporabljajo, ter priložnosti za podarjanje cvetja. V drugo kategorijo so poleg orodja in dodatkov uvrščene tudi nekatere vrste cvetja, ki se uporablja za pripravo aranžmajev in oblikovanje s cvetjem, ki jih lahko pojmujemo kot neke vrste pripomočke.
Prvotno so gesla razdeljena sistematično, saj je glosar razdeljen na zgoraj navedene kategorije, v sklopu teh kategorij pa so gesla razvrščena abecedno.

Prevodne ustreznice

V večini geselskih člankov se pojavlja le ena prevodna ustreznica za vsak jezik, v nekaterih pa je ustreznic več. To so primeri, pri katerih se niti strokovnjak niti polstrokovnjak ni mogel odločiti le za en izraz, ki se pogosteje uporablja.
Celotna predstavitev zgradbe in metode izdelave glosarja.  Glosar - Uvod in vzorčna gesla (229 KB)
 

cvetličarski glosar

H glosarju sta dodana še seznama besed v angleškem in nemškem jeziku.  Seznama besed (168 KB). Seznama vsebujeta izraze, ki so v glosar vključeni kot prevodne ustreznice, ter njihove slovenske ustreznice. Namenjena sta tako maternim govorcem angleškega ali nemškega jezika, ki ju lahko uporabljajo kot izhodišče za osnovno enkodiranje v slovenski jezik, kot tudi govorcem slovenskega jezika, ki jim seznama lahko služita kot osnovni pripomoček pri dekodiranju.

GLOSAR (214 KB)

Avtorica: Tjaša Toni

Avtoričina posebna zahvala za pomoč pri nastajanju glosarja gre poleg mentorju red. prof. dr. Dušanu Grabrovšku s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani tudi Simonu Ogrizku, članu tehničnega odbora Evropskega cvetličarskega prvenstva 2007 in Markusu Schützeju, generalnemu direktorju podjetja Smithers-Oasis Adria, d. o. o. in pa Miranu Radetu, sekretarju sekcije cvetličarjev in vrtnarjev.

 Članom sekcije
priskrbimo kode za brezplačen
ogled sejma

 


Povezani smo z evropskimi cvetličarskimi asociacijami