Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Florist - kdo smo?


Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS zastopa interese članov, samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s cvetličarstvom, parkovnim vrtnarstvom in gojenjem okrasnih rastlin.

Člani sekcije se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so uvrščene v naslednje šifre standardne klasifikacije dejavnosti:

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI  2008

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI 
2002

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin kamor spada:
- pridelovanje okrasnih rastlin
- pridelovanje semena okrasnih rastlin
- proizvodnja rezanega cvetja,zelenja in popkov

A01.120  Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
kamor spada:
pridelovanje cvetja, gojenje rož in drugih okrasnih rastlin
pridobivanje semen in sadik vrtnin, sadik sadnega drevja, trsnih cepljenk, okrasnih rastlin...
gojenje travne ruše za presajanje

 

01.300 Razmnoževanje rastlin kamor spada:
- vzgoja sadik
- vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za presajanje
- pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev, potaknjencev, mladik
- gojenje gobjega micelija
- dejavnost drevesnic, razen gozdnih

47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah kamor spada:
- specializirana trgovina na drobno:
- s cvetjem (rezanim, lončnicami), venci, šopki
kamor spada tudi:
- priprava vencev, cvetličnih aranžmajev, aranžiranje daril ob prodaji cvetja ipd.

G52.482 Dejavnost cvetličarn

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice kamor spada:
- urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.
- oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
- oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
- urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
- vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih
- obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja
- vrtnarska dela na pokopališčih
 

A01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin


Vse naštete dejavnosti so bile do leta 2013 po določbah Obrtnega zakona opredeljene kot obrtne dejavnosti, pravica do opravljanja teh dejavnosti pa se je do takrat lahko pridobilo na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev je bila ustanovljena 15. februarja 1995, ko je štela 527, 10 let kasneje pa 969 članov.

Od leta 2013, ko je bilo s spremembami obrtnega zakona ukinjeno obvezno članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in s stem tudi v sekciji cvetličarjev in vrtnarjev, je število članov nekoliko upadlo, a se je od sredine leta 2015 trend številčnosti članstva obrnil in spet narašča.

mi®     

 Članom sekcije
priskrbimo kode za brezplačen
ogled sejma

 


Povezani smo z evropskimi cvetličarskimi asociacijami