Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Bliža se 31.3., ne pozabite na OBVEZNO POROČANJE O EMBALAŽI IN ODPADKIH!

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Spletni seminar
 • Datum: 25.03.2022
 • Ura: 09:00 - 11:15
 • Cena: 100,00 € + 22 % DDV - 122,00€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene - 50,00 € + 22 % DDV - 61,00€

Bliža se 31.3., ne pozabite na OBVEZNO POROČANJE O EMBALAŽI IN ODPADKIH!


V preteklem letu je bila sprejeta nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki je prinesla pomembne novosti za podjetja, ki sodijo med uvoznike blaga v embalaži, embalerje in proizvajalce oz. uvoznike servisne embalaže. V tem letu se obeta poostren nadzor s strani inšpektorata, saj kot kažejo podatki, vsi zavezanci še niso uredili pogodb in plačil. Vabimo vas, da se udeležite seminarja, kjer se boste seznanili kako uredite vaše obveznosti. Agencija RS za okolje je ponovno spremenila navodila za poročanje o odpadkih pri povzročiteljih odpadkov, zato vas vabimo da se udeležite seminarja, kjer boste med izvedeli ali letos morate poročati o odpadkih in kakšne so vaše obveznosti, ki jih imate kot povzročitelji odpadkov.

Trajanje: 3 šolske ure.
Izvedba preko spletne aplikacije ZOOM

VSEBINA SEMINARJA:

Obveznosti pri dajanju EMBALAŽE na trg v RS po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži in spremembe uredbe: 
 • razlage glede na Uredbo, kdo je embaler, kaj je servisna embalaža, kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže, kdo je proizvajalec oz. pridobitelj servisne embalaže,
 • obveznosti pridobitelj blaga v embalaži za lastno uporabo
 • kdo so zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, kdaj je potrebno imeti pogodbo z DROE
 • poročanje zavezancev o masi in vrsti embalaže, ki je bila prvič dana na trg v letu 2021 za obdobje od 1.1.2021 do 30.6.2021
 • novosti in spremembe Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki veljajo od 31.12.2021 dalje

Obveznosti pri ravnanju z ODPADKI:

 • zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji po posameznih vrstah odpadkov
 • vodenje evidenc, primeri evidenčnih tabel
 • odpadki: ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, označevanje posod
 • poročanje, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem
 • ravnanje z nevarnimi odpadki pri povzročiteljih
 • sprememba kriterijev za poročanje o odpadkih do 31.3.2022, zavezanci za poročanje in priprava letnega poročila o odpadkih - primeri
PREDAVATELJICA:
mag. Katarina Železnik Logar EMBALAŽA IN ODPADKI
mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor
Katarina je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelava revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve meteoroloških pogojev, …, piše pa tudi strokovne članke.

DRUGE INFORMACIJE:

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek, ki jo najdete na dnu te strani.

Plačilo kotizacije / udeleženca: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov izobrazevanje@ozs.si.

Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504, Svetovalni in izobraževalni center OZS

Vljudno vabljeni!

 Članom sekcije
priskrbimo kode za brezplačen
ogled sejma

 


Povezani smo z evropskimi cvetličarskimi asociacijami