Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Na kaj je potrebno biti pozoren ob sklepanju POGODBE O ZAPOSLITVI?!

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Spletni seminar - ZOOM Webinar
 • Datum: 23.03.2022
 • Ura: 09:00 - 10:00
 • Cena: 100,00 € + 22 % DDV - 122,00€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 50 %) - 50,00 € + 22 % DDV - 61,00€

Na kaj je potrebno biti pozoren ob sklepanju POGODBE O ZAPOSLITVI?!


Pogodba o zaposlitvi predstavlja temelj nastanka in vsebine delovnega razmerja. Eno od osnovnih načel delovnega prava določa, da je v pogodbi o zaposlitvi možno dogovoriti le več pravic za zaposlene ali višji nivo le-teh, kot so določene v zakonu, toda kljub temu v pogodbo ni možno zapisati vsega kar se nam morda zdi smiselno. Kaj vse moramo zapisati v pogodbi o zaposlitvi in kaj lahko, četudi to sploh ni nujno, je eno pogostih vprašanj v praksi. Čeprav je običajno, še posebej pri manjših delodajalcih, prva zaposlitev z novim delavcem v večini primerov sklenjena za določen čas, pa marsikateri delodajalec spregleda zakonsko zahtevo, da mora za sklenitev take pogodbe obstajati ustrezna pravna podlaga, bodisi v zakonu ali v kolektivni pogodbi. Prav tako zaznavamo, da so delodajalci premalo pozorni na svoje zakonske obveznosti, ki izhajajo iz obdobja postopka pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, npr. objave prostega delovnega mesta, izbire kandidata, pravočasne izročitve pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi pred predvideno sklenitvijo ipd. Vsi ti spregledi in še kar nekaj drugih lahko delodajalca veliko stanejo, saj so v kazenskih določbah zagrožene dokaj visoke globe, ki se jim z malo pozornosti in z ustrezno ter pravočasno strokovno usposobljenostjo kadrovikov v veliki večin primerov lahko izognemo.

SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
PROGRAM:
 • Je nujna pogodba pogodba o zaposlitvi ali zadostuje kaka civilnopravna oblika dela?
 • Kdaj se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas?
 • Kdaj se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za delovni čas krajši od polnega ?
 • Oblika in vsebina pogodbe o zaposlitvi !
 • Katero kolektivno pogodbo uporabljati ?
 • Kater so obvezne in katere fakultativne sestavine pogodbe o zaposlitvi?
 • Postopki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi !
 • Kdaj je potrebna javna objava prostega delovnega mesta?
 • Kaj storiti z neizbranimi kandidati?
 • Ali je pred vsako zaposlitvijo obvezen zdravstveni pregled?
 • Ali lahko 100% lastnik d.o.o,-ja za funkcijo direktorja sklene pogodbo o zaposlitvi?
 • Kaj sodi v personalno mapo delavca?
 • Kazenske določbe in ugotovitve inšpektorata za delo !
 • Kakšna je razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo?

PREDAVATELJ:

Dušan Bavec

Dušan Bavec, univ. dipl. prav.,

svetovalec-specialist za delovno in socialno pravo, zaposlen v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z 22 letnimi svetovalnimi izkušnjami s področja delovnega in socialnega prava. Je avtor več kot sto strokovnih člankov in za seboj ima več deset uspešno izvedenih seminarjev s področja delovnosocialne problematike.

 

Kot predstavnik OZS je bil član strokovne delovne skupine OZS ob zadnji reformi delovnega prava v letu 2013 kot tudi ob reformi in vseh novelah pokojninskega sistema, trenutno pa je tudi član delovne skupine za prenovo Zakona o urejanju trga dela.  
Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):
- Izobraževanje se ne snema
- Obvezna je spletna prijava na dogodek
- Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB),
  Sklic: 00 200035-davčna številka. Namen plačila: OTHR.
- Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov izobrazevanje@ozs.si,
- Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
- Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije
  za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo.
  Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
- Seminar bo organiziran za minimalno 7 udeležencev.
- V  primeru prenizkega števila prijav do 2 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
- Dodatne informacije: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

Vljudno vabljeni!

 Članom sekcije
priskrbimo kode za brezplačen
ogled sejma

 


Povezani smo z evropskimi cvetličarskimi asociacijami