Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
64ad6ce8216d47be1a9a7511-o

Nova ocena požarne ogroženosti za lastnike ali uporabnike poslovnih in industrijskih objektov

11. JULIJ 2023  |   Edina Zejnić

V decembru 2020 je bil sprejet Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20). Bistvena novost novega pravilnika je izdelava ocene požarne ogroženosti, ki mora biti skladna z metodologijo za izdelavo požarne ogroženosti stavbe iz predpisa. Novi pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti tako določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologijo za izdelavo ocen požarne ogroženosti. Pomembna sprememba, ki jo prinaša novi pravilnik so tudi dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe. Lastnik objekta lahko kot olajšavo pri oceni požarne ogroženosti nekoliko bolj učinkovito uporabi tudi vgrajene sisteme aktivne in pasivne požarne varnosti. Za vse, ki ste oceno požarne ogroženosti izdelali pred decembrom 2020, je zato potrebna revizija ocene požarne ogroženosti najkasneje do 16. decembra 2023.

V decembru 2020 je bil sprejet Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20). Bistvena novost novega pravilnika je izdelava ocene požarne ogroženosti, ki mora biti skladna z metodologijo za izdelavo požarne ogroženosti stavbe iz predpisa. Novi pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti tako določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologijo za izdelavo ocen požarne ogroženosti. Pomembna sprememba, ki jo prinaša novi pravilnik so tudi dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe. Lastnik objekta lahko kot olajšavo pri oceni požarne ogroženosti nekoliko bolj učinkovito uporabi tudi vgrajene sisteme aktivne in pasivne požarne varnosti. Za vse, ki ste oceno požarne ogroženosti izdelali pred decembrom 2020, je zato potrebna revizija ocene požarne ogroženosti najkasneje do 16. decembra 2023.

 

 

Komu je namenjena nova ocena požarne ogroženosti?

Ocene požarne ogroženosti se izdelajo za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje »1 Stavbe« in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Torej, po novem se ocena požarne ogroženosti izdela za posamezno stavbo.

Ocene požarne ogroženosti pa se lahko izdelajo tudi za okolje ali gradbene inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni na področje »2 Gradbeni inženirski objekti«, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti varstva pred požarom.

 

Lastnosti stavbe oz. dejavniki, ki vplivajo na oceno požarne ogroženosti

Pred začetkom izdelave ocene požarne ogroženosti je potrebno stavbo najprej klasificirati v skladu s predpisi o razvrščanju objektov (Uredba o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18 ter Tehnično smernica TSG-V-006:2018) ter določiti njeno večinsko namembnost.

 

Kateri so ukrepi povezani s končno stopnjo požarne ogroženosti?

Od končne stopnje požarne ogroženosti je odvisno izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom:

• izdelava požarna načrta,

• izdelava načrta evakuacije,

• pogoji in način izvajanja požarne straže,

• pogoji in način izvajanja požarnega varovanja,

• pogoji za odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,

• vrste, način in periodičnost usposabljanja varstva pred požarom.

Dodatne informacije: Svetovalni center OZS, svetovanje@ozs.si, tel. 01 58 30 553

 Članom sekcije
priskrbimo kode za brezplačen
ogled sejma

 


Povezani smo z evropskimi cvetličarskimi asociacijami